Archiv novinek

16. 07. 2012 - Pohanka obecná (Fagopyrum aesculentum (L.) Moench)

Pohanka patří do botanické čeledi Polygonaceae – rdesnovité. Vzhledem k obdobné agrotechnice a charakteru produktu je uváděna společně s druhy obilnin. Semena pohanky (trojboké nažky) se po vyluštění používají jako surovina pro přípravu jídel a potravin se specifickými chuťovými a dietetickými vlastnostmi. Kvalita se řídí dle ČSN 46 1200-8. Neloupaná Loupaná – mechanicky, termicky

16. 07. 2012 - Proso seté (Panicum miliaceum L.)

Zrno prosa je drobné s lesklými pluchami. Část produkce se využívá jako dietní potravina (loupané proso – jáhly) a část se uplatňuje pro krmení exotického ptactva. Kvalitativní posouzení prosa je zaměřeno na vlhkost, příměsi a nečistoty. Kvalita posuzována dle ČSN 46 1200-7.

16. 07. 2012 - Oves setý (Avena sativa L.)

Jarní ječmen V současné době znovu nabývá oves na významu jako surovina pro výrobky racionální lidské výživy. Bílkovinný komplex ovsa se ve srovnání s pšenicí vyznačuje snazší stravitelností a vyšším podílem esenciálních aminokyselin. Zrno ovsa se také uplatňuje v krmných dávkách některých kategorií hospodářských zvířat – mladých a plemenných zvířat a koní. Oves pluchatý – ČSN […]

16. 07. 2012 - Tritikale – žitovec (Triticosecale)

Tritikale je umělým mezidruhovým křížencem pšenice obecné (rod Triticum) a žita setého (rod Secale), má vysoký výnosový potenciál. Krmné – ČSN 46 1200-5

16. 07. 2012 - Žito seté (Secale cereale L.)

Pěstitelské plochy žita ve druhé polovině 20. století výrazně poklesly díky malým přírůstkům hektarových výnosů zrna oproti pšenici a ječmeni a také díky nižší rozmanitostí užití žita jako suroviny. Potravinářské – ČSN 46 1100-4 Krmné – zrno, které nesplňuje kritéria potravinářské jakosti

16. 07. 2012 - Kukuřice (Zea mays L.)

Kukuřičné zrno hraje důležitou roli při výkrmu prasat a drůbeže. Krmná – zrno – ČSN 46 1200-6

16. 07. 2012 - Ječmen ozimý (Hordeum vulgare conv. vulgare)

Ječmen ozimý je po ozimé pšenici a jarním ječmeni třetí nejrozšířenější obilovinou v ČR. V podmínkách ČR je ozimý ječmen využíván především pro krmné účely. Krmná kvalita je u odrůd s větším zrnem na úrovni krmných odrůd ječmene jarního. Krmný – ČSN 46 1200-3

16. 07. 2012 - Ječmen jarní (Hordeum vulgare conv. distichon)

Jarní ječmen je v České republice v posledních letech pěstován na poměrně velké výměře a je po ozimé pšenici druhou nejvíce pěstovanou plodinou u nás. Na výrobu sladu se zpracovává kolem třiceti procent celkové sklizně jarního ječmene, asi sedmdesát procent zrna se používá ke krmným účelům. Sladovnický – ČSN 46 1100-6 Krmný – ČSN 46 1200-3

07. 06. 2012 - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.)

Pšenice obecná je u nás nejrozšířenější plodinou a zaujímá téměř čtvrtinu orné půdy v ČR. Pěstuje se ve dvou formách – ozimé (94%) a jarní (6%). Hlavním produktem sklizně je zrno. Potravinářská – ČSN 46 1100-2 a ČSN 46 1100-2 Krmná – ČSN 46 1200-2

optimalizace PageRank.cz