info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Novinky

Řepka olejka – (Brassica napus L. subs. Oleifera)

07. 06. 2012

Řepka olejná je nejvýznamnější olejninou České republiky a její podíl v ČR na zpracovávané produkci olejnin je asi 95%. Řepka se po roce 1989 stala strategickou transformační plodinou českého zemědělství, neboť nahradila úbytek ploch krmných plodin a udržuje bilanci humusu v půdě, včetně ozdravujících účinků na půdu. Kvalita se posuzuje dle ČSN 46 2300-2.

optimalizace PageRank.cz