info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

DDGS – kukuřičné výpalky

DDGS – kukuřičné výpalky

Podle předpovědi se produkce kukuřice, která je už nyní dvojnásobná oproti roku 1963, bude muset v příštích 5­7 letech ještě zdvojnásobit. Podle předpovědi se množství vedlejšího produktu z výroby etanolu ­ DDGS (sušené výpalky s rozpustným podílem) za stejné časové období pravděpodobně ztrojnásobí. Poptávka po informacích o jeho krmné hodnotě a využití ve výživě prasat je velká. V současnosti se uvádí, že DDGS mají potenciál pro náhradu kukuřice v krmivech rostoucích a vykrmovaných prasat. Pro jejich využití jako náhražky kukuřice je potřeba počítat s rozdíly v obsahu živin v obou krmných složkách.

Srovnání obsahu živin v DDGS a kukuřici:
 Sledovaná veličina Kukuřice DDGS
 • Sušina (%)
 • Metabolizovatelná energie (kJ/kg)
 • Čistá energie (kJ/kg)
 • Hrubý protein (%)
 • Vápník (%)
 • Fosfor (%)
 • Využitelný fosfor (%)
 • Hrubý tuk (%)
 • Hrubá vláknina (%)
 • Lyzin (%)
 • Treonin (%)
 • Tryptofan (%)
 • Metionin + cystin (%)
 • 88
 • 14 244
 • 9 380
 • 8,0
 • 0,03
 • 0,28
 • 0,04
 • 3,6
 • 2,3
 • 0,26
 • 0,28
 • 0,05
 • 0,36
 • 91
 • 13 780
 • 7 173
 • 27,0
 • 0,14
 • 0,66
 • 0,41
 • 9,3
 • 9,1
 • 0,70
 • 0,92
 • 0,17
 • 0,78
Maximální doporučená koncentrace DDGS v krmivech pro prasata:
Produkční fáze Max. koncentrace v krmivu (%)
 • Odchov prasat (nad 7 kg živé hmotnosti)
 • Rostoucí prasata
 • Prasničky
 • Březí prasnice
 • Kojící prasnice
 • Kanci
 • 25
 • 20
 • 20
 • 50
 • 20
 • 50

Množství aplikovaných DDGS je ovlivněno řadou faktorů jako je:

 • barva výpalků. Tmavě zbarvené výpalky nízké kvality snižují krmnou hodnotu a užitkovost prasat. Tmavé výpalky s vůní po karamelu zhoršovaly růst kuřat a konverzi krmiva. Tmavě zbarvené výpalky nebo výpalky s vůní po karamelu se nemají užívat v dávkách prasat nebo kuřat
 • kvalita výpalků; různé podniky pro výrobu etanolu produkují výpalky různé kvality
 • rostlinný zdroj pro výrobu etanolu (kromě kukuřice se užívá pšenice, čirok, a oves) ­
 • zaplísnění rostlinného materiálu; kontaminanty se během fermentace neničí. Odborníci doporučují, aby podniky na výrobu etanolu nenakupovaly a nezpracovávaly obiloviny kontaminované mykotoxiny, protože jejich koncentrace v DDGS může být až 3 x vyšší než v původních obilovinách
 • vliv na kvalitu tuku prasat. Studie v provedená na univerzitě v Minnesotě v USA ukázala, že zkrmování DDGS rostoucím prasatům (20­115 kg) ovlivňuje kvalitu tuku (tuk je měkčí a olejnatý). Výsledky z Minnesoty však ukázaly, že aplikace až 20 % DDGS do krmiv pro vykrmovaná prasata neovlivnila výšku boku nebo jeho pevnost
 • obsah vlákniny; relativně vysoký obsah vlákniny v DDGS může mít negativní vliv na rychlost růstu prasat
 • obsah fosforu; velké množství DDGS v krmivu může zvýšit hladinu fosforu v těle prasat a množství prasaty vylučovaného fosforu.

V USA mají dobré zkušenosti s postupným zkrmováním DDGS. Kvalitní výpalky jsou zlatavé barvy, jejich objemová hmotnost je 528­ – 593 kg/m3 , maximální vlhkost 12 % a obsah hrubého proteinu až 26,5 %. Obsah lyzinu je mezi 0,7­1 – 1,0 %, hodnota hrubého tuku okolo 10 % a hrubé vlákniny 8­9 %. Obsah fosforu dosahuje podle původu plodiny od 0,8 do 1 %.

Výsledky pokusů se zkrmováním DDGS z roku 2006 ukazují, že prasata krmená dávkou s 10% podílem DDGS spotřebovala méně krmiva a vykazovala lepší konverzi krmiva než prasata krmená běžnou dávkou založenou na kukuřici a sóji. Mezi pokusnými a kontrolními skupinami prasat nebyly zjištěny rozdíly ve hmotnosti jatečného těla, výšce špeku a procentu libového masa. Kvalita břišního tuku, jeho barva a bod tání byly u všech prasat stejné. Bok prasat krmených 10 % DDGS měl vyšší hodnotu jodového čísla než u kontrolních prasat i když tato hodnota, určující kvalitu vepřového tuku byla stále pod maximální hodnotou 70, která je v Evropě stanovená jako standard. Obecně platí, že hladina živin v DDGS je přibližně 3 x vyšší než v kukuřici, speciálně pokud se týká proteinu, lyzinu, fosforu, tuku a vlákniny.

optimalizace PageRank.cz