info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Jetelová siláž

Jetelová siláž

Tato pícnina o původní sušině 20–35 % patří do skupiny bílkovinných krmiv a tím i špatně silážovatelných. Pro úspěšnou konzervaci se musí nechat rychle zavadnout na vyšší obsah sušiny 35–45 %. Hmota při silážování má vysokou pufrační kapacitu, nízký obsah zkvasitelných sacharidů v 1 kg sušiny (3–10 %) a je proto těžce silážovatelná. Jetelová siláž představuje jeden z hlavních a nejlevnějších zdrojů rostlinných bílkovin v krmných dávkách všech přežvýkavců. Zvýšení obsahu sušiny silážované píce vede nejen k lepšímu fermentačnímu procesu, ale zvýší se i příjem sušiny a následně i užitkovost zvířat. Nižší příjem silážovaných jetelovin je často způsoben vznikem nežádoucích kvasných produktů (zejména kyseliny máselné), rozkladem bílkovin (až na amoniak) a nebo výskytem biogenních aminů. Kvalitní siláže jsou vyráběny z mladé zavadlé píce s nízkým obsahem vlákniny a vysokou stravitelností organických živin. Problémovými složkami mohou být přirozené antinutriční látky s fytoestrogenní aktivitou (kumestrol, estradiol, lucernol), výskyt klostridií, plísní a jejich metabolity (mykotoxiny).

Výhodou jetele, v porovnání s vojtěškou, je jeho pomalejší proces lignifikace a stárutí porostu, což je oceňováno zejména v době sklizně. V tomto období hrozí větší nebezpečí, že vlivem nepřízně počasí nebudeme moci sklízet porost v ideálním termínu a tím klesne jeho krmná hodnota.

Omezení při zkrmování

Skot: 2–3 kg/100 kg živé hmotnosti, nedoporučuje se zařazovat suchostojným kravám a jalovicím.

optimalizace PageRank.cz