info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Řepkové expelery

Řepkové expelery (pokrutiny)

Pokrutina se získává lisováním řepky tzv. studenou cestou (z řepky odrůd „00“ s limitovaným  obsahem kyseliny erukové a glukosinulátů), což představuje nejšetrnější výrobu řepkového oleje bez zhoršení kvality oleje obvyklým zahříváním ani chemickou extrakcí.

Z krmivářského hlediska se jedná o domácí, poměrně levný zdroj energie pro náročnější kategorie hospodářských zvířat (včetně úhrady potřeby vlastního tuku jako živiny) a dostupný zdroj dusíkatých látek, energie s vhodnými poměry aminokyselin, vitamínů a minerálních látek.

Dodání se realizuje v ucelených 24 tunových dodávkách. V případě potřeby je možnost dodat řepkové šroty v balení BigBag. Společnost AgroZETA servis s.r.o. dodává řepkový šrot z těchto zemí:

  • Česká republika
  • Slovenská republika
  • Německá spolková republika

S ohledem na současné možnosti snadného doplnění krmných směsí krystalickými aminokyselinami (např. lysin) lze velice snadno pokrýt řepkovými pokrutinami část potřeby sojového extrahovaného šrotu.

Řepkové expelery jsou produktem z pečlivě vybírané vstupní suroviny – ŘEPKY OLEJKY (Brasica napus L.), odrůda ozimá, bezeruková – 00. Pro příjem do výroby je řepka kvalitativně zkontrolována vyškolenou obsluhou provozu, jsou odebrány vzorky, které se podrobí rozborům. Ty vyloučí nekvalitní surovinu a zajistí kvalitní finální výrobky – řepkové expelery a oleje. Kvalita řepkových expelerů splňuje vyhlášku č. 194/96 Sb.

Porovnání řepkových extrudovaných šrotů a expelerů (ŘEŠ) a jiných zdrojů živin:

Bylo zjištěno, že protein ŘEŠ je méně stravitelný jak protein SEŠ (78% oproti 86%) a s tím koreluje i nižší stravitelnost AMK (74% – 86% oproti 85% – 92%). Zdánlivá stravitelnost energie je signifikantně nižší u ŘEŠ a u ŘEŠ amonizovaného, bavlníkovaného, arašidového šrotu a rýžových otrub než u SEŠ. Stravitelnost energie je nižší pro ŘEŠ než pro SEŠ. Protein v ŘEŠ je dobře stravitelný, ale koeficienty stravitelnosti a využitelnosti AMK jsou nižší než SEŠ. Při srovnání stravitelnosti měli býčci krmení ŘEŠ nižší stravitelnost vlákniny (NDF), sušiny, organické hmoty než býčci krmení SEŠ.

V poslední době je též často diskutovaná možnost plné náhrady SEŠ výrobkem RAPAS, upravovaným ŘEŠ, který se vyznačuje zvýšeným obsahem chráněných bílkovin a nižším obsahem glukosinulátů. Výsledky prokázaly tendenci k vzestupu mléčné užitkovosti, ale na druhé straně k poklesu obsahových látek. Ve vztahu k plodnosti dojnic nebyly zjištěny žádné změny. Délka mezidobí se také nezměnila. Zkrmování tohoto produktu nepřineslo také žádné výhody po stránce ekonomické.

optimalizace PageRank.cz