info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Řepkové šroty

Řepkové šroty extrudované, extrahované

Řepkové šroty jsou významným zdrojem bílkovin pro hospodářská zvířata. Hned po pícninách a obilovinách jsou z hlediska významu nejdůležitější právě rostlinné šroty. Řepkové šroty dodáváme celoročně na základě přání zákazníka. Dodání se realizuje v ucelených 24 tunových dodávkách. V případě potřeby je možnost dodat řepkové šroty v balení BigBag. Společnost AgroZETA servis s.r.o. dodává řepkový šrot z těchto zemí:

  • Česká republika
  • Itálie
  • Slovenská republika
  • Polsko
  • Německá spolková republika
  • Maďarsko

Extrudovaný řepkový šrot je používán jako náhrada za sojový šrot u vysokokapacitních dojnic. Přidanou hodnotou Extrudovaných řepkových šrotů je jejich vysoká stravitelnost, čímž dochází ke zvýšení mléčné užitkovosti (dojivosti). Zároveň, při použití Extrudovaných řepkových šrotů, dojde u výrobců krmných směsí k 50 – 100% náhradě dovážených sojových extrahovaných šrotů, v závislosti na složení krmné směsi. Substitucí za sojový šrot dochází tedy i ke snížení ceny vstupních surovin pro konečného zákazníka a zároveň k vyšší dojivosti.

Řepkový extrahovaný šrot jako proteinový doplněk ve výživě dojnic je ve srovnání se sójovým extruhovaným šrotem dobrým zdrojem histidinu a metioninu, přičemž vykazuje vyšší aminokyselinové skóre mléčného proteinu a blíží se tak skóre bachorového mikrobiálního proteinu. Aby se projevilo příznivé aminokyselinové složení řepky v tenkém střevě, je třeba zajistit dostatečný podíl by-pass proteinu např. právě tepelnou úpravou

V severských zemích se již více než 15 let ve výživě dojnic využívají hydrotermicky upravené řepkové expelery s pozitivním efektem na užitkovost ve srovnání se sójovým extrahovaným šrotem. Obdobné trendy v případě extrudovaného řepkového šrotu byly zaznamenány i v podmínkách ČR.

Porovnání řepkových extrudovaných šrotů a expelerů (ŘEŠ) a jiných zdrojů živin:

Bylo zjištěno, že protein ŘEŠ je méně stravitelný jak protein SEŠ (78% oproti 86%) a s tím koreluje i nižší stravitelnost AMK (74% – 86% oproti 85% – 92%). Zdánlivá stravitelnost energie je signifikantně nižší u ŘEŠ a u ŘEŠ amonizovaného, bavlníkovaného, arašidového šrotu a rýžových otrub než u SEŠ. Stravitelnost energie je nižší pro ŘEŠ než pro SEŠ. Protein v ŘEŠ je dobře stravitelný, ale koeficienty stravitelnosti a využitelnosti AMK jsou nižší než SEŠ. Při srovnání stravitelnosti měli býčci krmení ŘEŠ nižší stravitelnost vlákniny (NDF), sušiny, organické hmoty než býčci krmení SEŠ.

V poslední době je též často diskutovaná možnost plné náhrady SEŠ výrobkem RAPAS, upravovaným ŘEŠ, který se vyznačuje zvýšeným obsahem chráněných bílkovin a nižším obsahem glukosinulátů. Výsledky prokázaly tendenci k vzestupu mléčné užitkovosti, ale na druhé straně k poklesu obsahových látek. Ve vztahu k plodnosti dojnic nebyly zjištěny žádné změny. Délka mezidobí se také nezměnila. Zkrmování tohoto produktu nepřineslo také žádné výhody po stránce ekonomické.

optimalizace PageRank.cz