Archiv novinek

16. 07. 2012 - Len setý (Linum usitatissimum)

Len je v ČR okrajovou olejninou, jeho plochy za poslední roky neustále klesají. Do skupiny olejného lnu je možno zařadit i len potravinářský. Semeno lnu olejného se hlavně využívá pro výrobu technického oleje. Semeno potravinářského lnu se využívá jako surovina v pekárenském a farmaceutickém průmyslu. Kvalita se řídí dle ČSN 46 2300-5. Len hnědý – […]

16. 07. 2012 - Hořčice

Semeno hořčice se využívá v konzervárenském průmyslu pro výrobu stolní hořčice. Hořčice je zároveň nejrozšířenější strniskovou meziplodinou používanou na zelené hnojení. Kvalita se řídí dle ČSN 46 2300-4. Hořčice bílá (Sinapis alba L.) – pochází ze Středomoří, bývá 1 m vysoká, má zlatožluté květy a nelesklá, bledě žlutá semena. Jako koření se užívá semeno. Hořčice […]

16. 07. 2012 - Mák setý (Papaver somniferum L.)

Mák setý je důležitou olejninou, jejíž pěstování má již u nás dlouholetou tradici. V posledních letech se osevní plocha máku značně zvýšila. Mák je v ČR (ale i v jiných zemích) označován jako zdroj návykových (omamných) látek, proto při pěstování máku setého je nutné dodržovat ustanovení vyplývající ze zákona č. 167/1998 Sb. Kvalita se řídí dle […]

16. 07. 2012 - Slunečnice roční (Helianthus annuus L.)

Slunečnice roční je druhou nejvýznamnější olejninou České republiky (po ozimé řepce). Slunečnice se pěstuje zejména pro dieteticky velmi kvalitní olej, který patří mezi nejvyhledávanější rostlinné oleje a potom také jako součást ptačích zobů. Kvalita se řídí dle ČSN 46 2300-6. Černá – výroba oleje Páskovaná (Iregi, Apetil, Kongo, Pioneer) – výroba ptačích zobů

07. 06. 2012 - Řepka olejka – (Brassica napus L. subs. Oleifera)

Řepka olejná je nejvýznamnější olejninou České republiky a její podíl v ČR na zpracovávané produkci olejnin je asi 95%. Řepka se po roce 1989 stala strategickou transformační plodinou českého zemědělství, neboť nahradila úbytek ploch krmných plodin a udržuje bilanci humusu v půdě, včetně ozdravujících účinků na půdu. Kvalita se posuzuje dle ČSN 46 2300-2.

optimalizace PageRank.cz