info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

Dusičnan Amonný 34% – zemědělské hnojivo

Složení, vzhled a vlastnosti:

Dusičnan amonný je dusíkaté hnojivo se dvěma formami dusíku. Obsahuje 34 až 35 % N, z toho polovinu v nitrátové a polovinu v amonné formě. Vzhled krystalů je závislý na teplotě při sušení. Je velmi hygroskopický, a proto je často opatřován ochrannými povrchy. Je fyziologicky neutrální.

Technické parametry:

Obsah dusíku celkem v % N min. 34,0 %
Obsah částic velikosti 1 až 3 mm v % min. 95,0 %
Obsah částic velikosti pod 1 mm v % 3,0 %
Obsah částic nad 10 mm v % 0,0 %

Použití:

Dusičnan amonný 34 % N se používá k jarnímu regeneračnímu přihnojování ozimů, k jarnímu produkčnímu přihnojování a v menší míře i k pozdnímu kvalitativnímu přihnojování. Celkové množství dusíku (zejména u ozimé pšenice) se rozděluje do několika dílčích aplikací (dělené dávkování dusíku). Pokud je to možné, doporučuje se hnojivo zapravovat do půdy. Dusičnan amonný je velmi dobře rozpustný, a proto je vhodný k přípravě vlastních kapalných hnojiv v zemědělském podniku.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Ozimá pšenice, ječmen 280 – 440  kg / ha
Ječmen jarní max. 280  kg / ha
Žito 240 – 360  kg / ha
Oves 200 – 240  kg / ha
Cukrovka 240 – 440  kg / ha
Brambory 320 – 440  kg / ha

Skladování:

Náleží do skupiny hnojiv třídy A, tj. schopných detonačních přeměn s teplotou vzplanutí až 360°C. V případě znečištění organickými látkami může rozklad přejít ve výbuch.

Hnojivo musí být uskladněno v suchých větratelných skladech, chráněné před zatékáním deště, přímým slunečním svitem a přístupem nepovolaných osob a dětí. Ve skladě nesmí být zbytky organických látek (papír, piliny apod.) a nesmí se provádět práce s otevřeným ohněm.

Balení:

Veškerá hnojiva dodáváme v těchto baleních:

  • Volně ložená
  • Big bagy
    • 0,5t
    • 0,6t
    • 1,0t

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz