info@agrozetaservis.cz
+420 515 264 930

NP 8-24 – zemědělské hnojivo

Chemické a fyzikální vlastnosti

NP 8-24 je čiré bezbarvé kapalné hnojivo obsahující dusík a fosfor.

Znak jakosti       Hodnota
Amonný dusík jako N v %            8,0
Fosfor jako P2O5 v %           24,0
pH zředěného roztoku (1:5)          6 až 8
Hustota v kg/l při 20 °C         cca 1,25

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se aplikuje ve zředěném stavu zálivkou nebo postřikem a může se používat jak ke hnojení na povrch půdy, tak i k mimokořenové výživě. Je vhodné zejména k rostlinám náročným na fosfor a pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem fosforu.

Aplikační dávky

Aplikaci na list je vhodné provádět v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení.

Plodina Dávkování v l/ha
Fazole, hrách     2-3
Okurky, cibule, rajčata a brambory     4-6
Jádroviny, peckoviny a vinná réva     3-6
Obilniny     4-6
Bobuloviny     3-4
Jahody     4-6
Olejniny a cukrovka     3-5

Při  použití pro foliární výživu pomáhá hnojivo řešit momentální deficit fosforu v kulturách. U jádrovin, konkrétně jabloní, je možné začít s aplikací na list ihned po odkvětu, jakmile se vytvoří listová plocha a aplikovat hnojivo lze až do července.

Při vhodných podmínkách pro aplikaci (viz výše) lze pro použití na list volit koncentraci 0,6% bez nebezpečí poškození kultur. Doporučujeme v tomto období aplikovat postřik v intervalech 14 dnů v závislosti na vjezdech do porostu. Pro obilniny doporučujeme aplikaci na jaře, kdy je hnojivo zdrojem rychle přístupného fosforu. Optimální je spojit výživu kultur s insekticidní nebo fungicidní ochranou (postřiky proti strupovitosti). S převážnou většinou insekticidů a akaricidů je hnojivo bez problémů a bez nebezpečí mísitelné, podobná je situace i u fungicidů. Přesto každému pěstiteli doporučujeme, aby si před vlastní aplikací vyzkoušel v menší nádobě, zda při použití hnojiva a ochranného přípravku nedojde k vysrážení účinné látky v závislosti na tvrdosti použité vody. Obecně platí, čím tvrdší voda, tím větší riziko.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se dopravuje v  PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem.  Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech.  Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod + 5 °C.  U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %.

Bezpečnostní a příbalové letáky

Pro zaslání bezpečnostního a příbalového letáku nás prosím kontaktujte zde

Dodací podmínky

Kapalná hnojiva dodáváme autocisternami. Dopravu si může odběratel zajistit  i sám přímo z našich skladů.

Cenové a platební podmínky

Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.


hnojiva-cerveny

optimalizace PageRank.cz